Všeobecná pravidla

Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže. Dále uděluje organizátorovi souhlas s využitím jmen a kontaktních informací pro komunikaci v rámci soutěže a v rámci budoucích propagačních aktivit bez další kompenzace.

Organizátor není zodpovědný za nesprávné či nepřesné vyplnění údajů soutěžícím při odevzdávání soutěžního projektu způsobených mimo jiné technickou chybou, lidskou chybu, ztracenými či smazanými daty při přenosu, opomenutím, přerušením, vymazáním či defekty, chybou či výpadkem sítě, počítačového vybavení, softwaru či jakoukoli kombinaci těchto činitelů, čímž mohou být soutěžní projekty změněny, poškozeny, ztraceny, špatně doručeny, zpožděny či mohou být odeslány jinam.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení, ukončení, upravení či odložení soutěže bez plnění závazků, pokud bude odhalen podvod či další příčiny neovlivnitelné organizátorem soutěže a které by byly v rozporu se spravedlností či legalitou, a narušovaly by čestný průběh či správné provedení této soutěže.

Před podáním soutěžního projektu, nápadu či práce by měl soutěžící zvážit možnost oslovit patentový úřad s ohledem na unikátní a specifické vlastnosti projektu. Projekty, designy, aplikace a veškeré informace a podklady podané do soutěže se stávají vlastnictvím organizátora. Soutěžící udělují organizátorovi soutěže neomezené právo publikovat a využívat veškeré poskytnuté informace v jakýchkoli formátech (např. formou článků, technických textů, poznámek k aplikacím).

Tato pravidla mohou být změněna bez předchozího upozornění. Ceny nemohou být vymáhány právní cestou. Tato soutěž podléhá právnímu řády České republiky. Organizátor i sponzoři výslovně odmítají veškerou zodpovědnost, závazky a záruky.


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a ochrana soukromí je pro organizátora samozřejmostí. Neposkytujeme data třetím stranám. Veškerá data budou využívána pouze pro statistické účely, účely soutěže a podobných akcí, či pouze interně a v souladu se zákony. Informace budou využity zejména pro odpovídání na dotazy soutěžících, jejich kontaktování pro účely soutěže, případě doručování zásilek. Je na rozhodnutí soutěžícího, zda souhlasí s následným oslovováním a zasíláním informací i po ukončení soutěže. Souhlas se zasíláním novinek a informací může být kdykoli vypovězen.

Pravidla, podmínky a formát soutěže jsou ©2015 IQRF Alliance. Všechna práva vyhrazena.