PDF Pravidla soutěže ke stažení

Kategorie

Soutěž je určena studentům technicky orientovaných škol, ale i ostatním technikům a amatérům.
Studentské i ostatní projekty budou hodnoceny v jedné kategorii.


Soutěžní projekt

Soutěžní projekt je praktická aplikace využívající bezdrátovou technologii IQRF .


Soutěžní zadání

Navrhněte a zrealizujte praktickou aplikaci využívající bezdrátovou technologii IQRF®.


Hodnotící kritéria

Toto jsou hodnotící kritéria:

 1. Originalita
 2. Komplexnost
 3. Využitelnost
 4. Funkčnost
 5. Kvalita kódu a zpracování dokumentace
 6. Závěrečná prezentace ve finálovém kole

Soutěžní projekty musí být dostatečně odlišné od dosud uveřejněných aplikací a příkladů k technologii (např. z webu technologie www.iqrf.org).


Soutěžní vývojové nástroje IQRF

Není podmínkou soutěže, aby si soutěžící pořizoval vývojové nástroje IQRF, ale všem soutěžícím je toto umožněno za zvýhodněných podmínek.

Soutěžící mohou po dobu soutěže zakoupit vývojové nástroje bezdrátové technologie IQRF se slevou až 30% v rámci programu IQRF Smart School, a to i bez členství v programu. V případě zájmu se obracejte na manažerku programu Ivonu Spurnou.

Doporučujeme využít vývojovou sadu DS-START-04 nebo jednotlivé vývojové nástroje a bezdrátové transceivery technologie


Soutěžící

Do soutěže mohou přihlásit své projekty osoby či skupiny osob z celého světa.

Soutěžit může jakýkoli jedinec nebo skupina osob spolupracujících na zvoleném projektu zastoupena pro registraci do soutěže jednou osobou. V případě studentských projektů může studenty zastupovat a jejich projekty registrovat také jejich vyučující.


Postup přihlášení soutěžního projektu

Soutěžní projekty musí být nahrány na soutěžní web v období trvání soutěže od 1. 1. 2018 do 25. 3. 2018. Následně proběhne předvýběr nejlepších projektů, jejichž řešitelé budou pozváni do závěrečného kola soutěže 24. – 25. 4. 2018, kdy proběhnou závěrečné soutěžní prezentace projektů.

Každý soutěžící se musí registrovat na soutěžním webu a při odevzdávání projektu se řídit instrukcemi, které budou zobrazeny v sekci pro odevzdání. Autorem projektu může být jedinec či skupina osob, kterou při registraci bude zastupovat jedna osoba.

Každá škola či akademická instituce může nominovat projekty svých studentů. Za volbu kompetentní osoby pro registraci soutěžních projektů zodpovídá ředitel instituce. Zároveň je však umožněno, aby své projekty nominovali samotní studenti sami za sebe.

Studenti, kteří se umístí na prvních třech místech v soutěži, musí předložit osvědčení o studiu jako podmínku pro udělení cen, které získají pro svou školu.


Požadavky na formu odevzdání projektů

Projekty lze odevzdávat a ve finálovém kole prezentovat v anglickém jazyce.

Soutěžní projekty musí obsahovat všechny povinné dokumenty a software v jednom ZIP souboru (maximální velikost do 10 MB)..

Soutěžní projekt musí obsahovat povinně:

 • HEX kód aplikace,
 • zdrojový kód s komentáři,
 • popis, jak zacházet s aplikací (manuál),
 • obrazovou dokumentaci (například schémata, obrázky, fotografie, videa nebo diagramy)
 • popis projektu (název, stručný popis, popis skutečného využití, přednosti a negativa, další možný rozvoj projektu),
 • informace o autorovi/autorech projektu (u každé osoby jméno, datum narození, škola či povolání, adresa, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní aplikace musí být funkční.


Finálové prezentace

Řešitelé nejlepších projektů budou pozváni do finálového kola soutěže, které proběhne 24. – 25. 4. 2018 formou interaktivních prezentací v Praze na IQRF Summitu 2018.

Pro finálovou část soutěže si soutěžící připraví elektronickou prezentaci, kterou budou moci použít pro představení svého projektu. Dále si připraví vizuální materiály či názornou ukázku své aplikace pro podporu své prezentace. Materiály je potřeba připravit v anglickém jazyce. Prezentace bude probíhat formou dialogu soutěžících a porotců, a to v českém nebo anglickém jazyce.

V závěru programu budou vyhodnoceny všechny soutěžící projekty a vyhlášeny vítězné projekty.


Všeobecná pravidla

Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže. Dále uděluje organizátorovi souhlas s využitím jmen a kontaktních informací pro komunikaci v rámci soutěže a v rámci budoucích propagačních aktivit bez další kompenzace.

Organizátor není zodpovědný za nesprávné či nepřesné vyplnění údajů soutěžícím při odevzdávání soutěžního projektu způsobených mimo jiné technickou chybou, lidskou chybu, ztracenými či smazanými daty při přenosu, opomenutím, přerušením, vymazáním či defekty, chybou či výpadkem sítě, počítačového vybavení, softwaru či jakoukoli kombinaci těchto činitelů, čímž mohou být soutěžní projekty změněny, poškozeny, ztraceny, špatně doručeny, zpožděny či mohou být odeslány jinam.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení, ukončení, upravení či odložení soutěže bez plnění závazků, pokud bude odhalen podvod či další příčiny neovlivnitelné organizátorem soutěže a které by byly v rozporu se spravedlností či legalitou, a narušovaly by čestný průběh či správné provedení této soutěže.

Před podáním soutěžního projektu, nápadu či práce by měl soutěžící zvážit možnost oslovit patentový úřad s ohledem na unikátní a specifické vlastnosti projektu. Soutěžící udělují organizátorovi soutěže neomezené právo publikovat a využívat veškeré poskytnuté informace v jakýchkoli formátech (např. formou článků, technických textů, poznámek k aplikacím).

Tato pravidla mohou být změněna bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo na upravení termínů či změnu doby trvání soutěže. Ceny nemohou být vymáhány právní cestou. Tato soutěž podléhá právnímu řády České republiky. Organizátor i sponzoři výslovně odmítají veškerou zodpovědnost, závazky a záruky.


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a ochrana soukromí je pro organizátora samozřejmostí. Neposkytujeme data třetím stranám. Veškerá data budou využívána pouze pro statistické účely, účely soutěže a podobných akcí, či pouze interně a v souladu se zákony. Informace budou využity zejména pro odpovídání na dotazy soutěžících, jejich kontaktování pro účely soutěže, případě doručování zásilek. Je na rozhodnutí soutěžícího, zda souhlasí s následným oslovováním a zasíláním informací i po ukončení soutěže. Souhlas se zasíláním novinek a informací může být kdykoli vypovězen.

Pravidla, podmínky a formát soutěže jsou ©2020 IQRF Alliance. Všechna práva vyhrazena.